dijous, de març 25, 2010

A AUSIAS MARCH

De falcó destre i entrecuix poruc
anaves omplint la coixinera
a colps de deu en cada tirada,
i sempre guanyador en el dubte;
et calien els vents que temies,
la contricció del sofriment
i un nou velam en l'onatge doner.
Òscul i vers, mareny i canyamel,
lletres i temps han mos sospir sentir.